Medlemscirkulär 2/2021

Helsingfors, den 30.09.2021

Bästa Veteraner, Bästa Vänner


Restriktionerna angående corona-epidemin börjar lätta. Därför beslöt styrelsen att få i gång verksamheten inom Helsingfors Svenska Krigsveteraner.
Klubbträffarna fortsätter som tidigare, liksom kaféträffarna på Drumsö.
Månadsluncherna fortsätter fr.o.m. den 11 oktober. En exkursion till Gumbostrand planeras preliminärt till den 20 oktober. Läs HBL:s evenemangssida, där vi uppdaterar med detaljer om eventuella föreläsare vid luncherna osv.
Ett ungefärligt program för hösten ser ni i kalendariet.

Bästa hälsningar och god höst

Ordförande              Erik Werner

 

Höstens program

Månadsluncherna och klubbträffarna fortsätter. Kaféträff ordnas tillsvidare endast på Drumsö i Bar 52. Som kafévärd på Drumsö fungerar Kaj Lindgren. Kaféträffarna i Brunakärr på Folkhälsan är tillsvidare inhiberade. Värd vid klubbträffarna är Rainer Kollin.
Icke veteranmedlemmar uppmanas att också delta i dessa tillställningar. På det sättet visar vi vårt stöd till veteranerna och säkrar evenemangens kontinuitet. För veteranerna är evenemangen gratis, övriga betalar eventuella kostnader själv.
Under rådande omständigheter önskar vi att ni anmäler er till luncherna. Då är det enklare för restaurangen att ordna matsalen så trygg som möjligt. Anmälan till luncherna till vår kanslist, Satu Romo, tel. 09 622 4090.
Vi skall inte glömma Gudstjänsten i Johanneskyrkan på självständighetsdagen 6.12 och
uppvaktningen vid hjältegravarna på Drumsö.

 

Föreningens stadgar

Föreningen har fått sina nya stadgar godkända av Patent- och Registerstyrelsen. De viktigaste förändringarna är att vi endast har ett föreningsmöte i året, på våren, samt att vi inte längre talar om stödande medlemmar. Vår medlemskår är nu indelad i veteranmedlemmar, anhörigmedlemmar och medlemmar.

Stadgarna finns på kansliet.

 

Kansliet

Kanslisten Satu Romo sköter om kansliet men har inga fasta kanslitider. Telefonsamtalen kopplas automatiskt till mobiltelefonen under vardagar kl. 11-17. E-posten läses naturligtvis.
Biblioteket som omfattar 700 verk finns på kansliet och står till medlemmarnas förfogande.

 

kl 08:38 tisdag 7 december 2021 hforskrigsveteran.webbhuset.fi