Medlemscirkulär 1/2022

Helsingfors, den 29.12.2022

Bästa Veteraner, Bästa Vänner

 

I framtiden kan vi räkna med två cirkulär med kalendarium i året. En vid årsskiftet som täcker vårterminen och ett efter sommaren för höstterminen

Klubbträffarna fortsätter som tidigare första torsdaen i månaden liksom kaféträffarna på Drumsö., första onsdagen i månaden. Även medlemmar som inte bor på Drumsö är välkomna till kaféträffen. Klubbträffarna börjar enligt deltagarnas önskemål redan kl. 13.00

Månadsluncherna fortsätter fr.o.m. den fjortonde februari (14.2)

Ett ungefärligt program för hösten ser ni i kalendariet som är bifogat.   Läs HBL:s evenemangssida om eventuella föreläsare vid luncherna osv.

Trots pandemin hoppas vi kunna genomföra programmet. Men vi skall vara försiktiga och hålla oss friska.

Bästa hälsningar och god vinter och vår

 

Ordförande                         Erik Werner

 

Vinterns och vårens program

Månadsluncherna och klubbträffarna fortsätter. Kaféträff ordnas tillsvidare endast på Drumsö i

Bar 52. Som kafévärd på Drumsö fungerar Kaj Lindgren. Kaféträffarna i Brunakärr på Folkhälsan är tillsvidare inhiberade. Värd vid klubbträffarna är Rainer Kollin.

Icke veteranmedlemmar uppmanas att också delta i dessa tillställningar.  På det sättet visar vi vårt stöd till veteranerna och säkrar evenemangens kontinuitet. Också för traditionsverksamheten är icke veteranmedlemmars roll viktig.  För veteranerna är evenemangen gratis, övriga betalar eventuella kostnader själv.

Under rådande omständigheter önskar vi att ni anmäler er till luncherna. Då är det enklare för restaurangen att ordna matsalen så trygg som möjligt. Anmälan till luncherna till vår kanslist, Satu Romo, tel. 09 622 4090.

Om eventuella exkursioner och utfärder meddelar vi på Hbl:s evenemangssida som publiceras måndagar.

 

Kansliet

Kanslisten Satu Romo sköter om kansliet men har inga fasta kanslitider. Telefonsamtalen kopplas automatiskt till mobiltelefonen under vardagar kl. 11-17. E-posten läses naturligtvis.

Biblioteket som omfattar 700 verk finns på kansliet och står till medlemmarnas förfogande.

kl 12:11 måndag 6 februari 2023 hforskrigsveteran.webbhuset.fi