Medlemscirkulär 1/2023

Helsingfors, den 13.2.2023

Bästa Veteraner, Bästa Vänner
Här kommer det första cirkuläret för i år.
Klubbträffen på Kansliet skall vi fortsätta med. Och dessutom luncherna på Restaurang Tekniskas Salar, som har fått ny restauratör. Priset för lunchen höjdes till 35 €, vilket som upplevdes som dyrt. Genom att lämna bort förrätten är priset nu återigen 25 €. Kaféträffarna på Folkhälsans Servicehus i Brunakärr har kommit igång, och fortsätter hela våren.
Följ med Hbl:s evenemangskalender. Där kan vi meddela om eventuella ändringar eller tillägg i programmet. Observera att evenemangskalendern numera publiceras på tisdagar, samma dags påminnelser om månadsluncherna kan alltså inte längre publiceras.

Hälsningar,
Erik Werner, ordförande

 

Vinterns och vårens program
Månadsluncherna, klubbträffarna och kaféträffen i Brunakärr fortsätter.
Värd vid klubbträffarna är Rainer Kollin, värd och kafévärd i Brunakärr är Håkan Nylund + Kaj Lindgren och Björn Holmberg.
Icke veteranmedlemmar uppmanas att också delta i dessa tillställningar. På det sättet visar vi vårt stöd till veteranerna och säkrar evenemangens kontinuitet. Också för traditionsverksamheten är icke veteranmedlemmars roll viktig. För veteranerna är evenemangen gratis, övriga deltagare betalar eventuella kostnader själv.
Om eventuella exkursioner och utfärder meddelar vi i Hbl:s evenemangskalender som publiceras numera på tisdagar. Observera alltså att samma dags påminnelser om månadsluncherna inte längre kan publiceras.

 

Kansliet
Kanslisten Satu Romo sköter om kansliet men har inga fasta kanslitider. Telefonsamtalen kopplas automatiskt till mobiltelefonen under vardagar kl. 10-14. E-posten läses naturligtvis.
Biblioteket som omfattar 700 verk finns på kansliet och står till medlemmarnas förfogande.
OBS!! Om det är någon av medlemmarna som önskar få cirkulär och annan information per e-post bör man meddela sin e-postadress till Satu på kansliet. På det sättet sparar vi på papper och postningskostnader.

kl 04:56 fredag 9 juni 2023 hforskrigsveteran.webbhuset.fi