Medlemscirkulär 2/2019

Helsingfors, den 30.8.2019

Bästa Veteraner bästa Vänner!

Ännu en sommar med omväxlande väderlek är nästan förbi. Nu har vi åter en mörk höst framför oss. Men med sol i sinnet går det nog bra.

Styrelsen har med verksamhetsledarens bistånd åter skapat ett bra program för hösten. Åtminstone tycker styrelsen själv så. För att vi skall kunna fortsätta med ett innehållsrikt program tar vi gärna emot idéer av föreningens medlemmar.  Speciellt önskar vi få flera yngre medlemmar med, inte bara som åhörare utan också med i verksamheten. T.ex. behövs fanbärare och hedersvakter vi olika uppvaktningar. Också i styrelsen kunde vi ha någon ”ungdom” som skulle för deras talan. Det är ju den yngre generationen som skall föra veterantraditionen vidare.

Jag önskar alla en fridfull höst. Väl mött vid olika evenemang.

Ordförande

Erik Werner

 

Aktivitetsprogram under hösten

Kafé- och klubbträffarna samt månadsluncherna fortsätter som förut. Datum hittar du i kalendariet som medföljer som bilaga. Understödande medlemmar uppmanas också delta. Det är ett bra sätt att visa sitt stöd för veteranerna. För veteranerna är evenemangen gratis, övriga betalar måltids- och eventuella andra kostnaderna själva.

Värd för caféträffarna på Drumsö är Kaj Lindgren. Adressen till Bar 52 är Heikasvägen 2. I Brunakärr träffas vi i Folkhälsanhusets café, Mannerheimvägen 97. Värdskapet delas här av Håkan Nylund och Björn Holmberg. Klubbträffarna på föreningens kansli, Bangatan 1, 4 våningen, leds av Rainer Kollin. Notera också att kaféträffen på Folkhälsanhuset i Brunakärr 26.9. har Ulla Gyllenberg som gäst. Hon talar om sina minnen från militärkuppen i Chile 1973.

Vi påminner också om att veteraner kan få resebidrag för taxi till och från månadsluncher och föreningsmöten. Posta taxikvittot till kansliet med namn och ditt kontonummer, så betalar föreningen kostnaderna till dig

 

INFORMATION FRÅN OMSORGSUTSKOTTET

Fotvård

Föreningen stöder veteranernas och veteranänkornas fotvård som förut. Du ska först kontakta kansliet, och därefter boka tid hos pedikyristen. Sammanlagt står föreningen för fyra besök, två på våren och två på hösten.

Fotvård ges t.ex. av Marika Nyström vid Annegatan 31-33, tel. 694 4146 och Malla Syrjänen i Servicehuset på Drumsö (alldeles vid bron), Norrsvängen 9, tel. 040-719 9086. (Notera att dessa pedikyrister är finskspråkiga).

 

Om en veteran har svårt att röra sig utomhus, eller helt är bunden till sängen, kan  a fotvård beställas hem, och föreningen står för kostnaderna som ovan. Också annan fotvårdare än de ovannämnda kan komma i fråga. Be i så fall fotvårdaren ta kontakt med kansliet.

 

Städtjänst

Styrelsen erbjuder understöd för städtjänster åt veteraner och veteranänkor Den städfirma vi tidigare hade samarbete med har slutat. Styrelsen skall utarbeta ett nytt system i höst, och vi återkommer till detta. Fram till dess gäller regeln att föreningen betalar 35 €/månaden, mot faktura från städfirman.

Ansökan om understöd

En av föreningens huvuduppgifter är att hjälpa de krigsveteranmedlemmar som har det svårt ekonomiskt t.ex. på grund av sjukdom eller annan orsak. I mån av möjlighet försöker föreningen stöda sådana personer, men den största svårigheten ligger i det faktum, att det i en stor stad är svårt att veta vem som är i behov av stöd.

Om du själv behöver ekonomiskt stöd, eller känner till någon som har svårigheter, tveka inte att kontakta föreningens omsorgsutskott. Understöd kan även ges för närvård. Det går bra att även ansöka om bidrag som relateras till boende. Det kan gälla bidrag till hyra eller stöd för boende eller smärre renoveringar som underlättar boende hemma. Blankett för ansökan skickas från kansliet.

Kommunernas stöd till veteranerna

Föreningens verksamhetsområde är Helsingfors, och här följer kort en beskrivning vad staden erbjuder veteranerna. Kontrollera vad din hemkommun har för service, om du inte är helsingforsare.                                              

Helsingfors stad har skickat ut sin serviceguide för 2019. Där informerar man om hur veteranerna kan erhålla gratis hjälp av staden. Blanketter för ansökning om t.ex. rehabilitering kommer att finnas i serviceguiden.

Veteranerna har hittills erhållit bistånd som stöder hemmaboende, och bl.a. följande tjänster kan ingå:

● städning ● fönstertvätt ● lunchsedlar ● Menumat-måltidsservice ● tvättservice ● snö- och gårdsarbeten ● färdtjänst ● fotvård ● stödd rehabilitering i hemmet.

Förutom ovannämnda tjänster är det utifrån en personlig bedömning också möjligt att få någon annan service som stöder hemmaboende. Av ansökans alternativ kan veteranen få hemservice för en bestämd summa. Tilläggsinformation fås av staden, mån-fre klockan 8-12, tekefon (0)9 310 75637

Helsingfors veteranombudsman Leila Kytölä svarar också på frågor under tjänstetid, leila.kytola@hel.fi, tfn (0)9 310 50513.

Understöd för reparation av bostad

Veteraner och deras änkor kan få understöd för reparation eller ändringar av bostaden. Ytterligare information: Reparationsrådgivning, Centralförbundet för de gamlas väl, tfn 050 913 1452, ARA:s kundservice för reparationsbidrag, tfn 029 525 0818.

Tillfälligt boende till exempel under rörrenovering

Bl.a. Rävvägens servicehus, tfn 020 752 8441, Helykoti i Kvarnbäcken, tfn 09 3424 1401, Helanderkodit, tfn 0400 341 306, Onnitalo, tfn 044 5307 036 och Kiinteistöharmonia, Kullatorpsvägen 19 tfn 020 752 8441 hyr ut bostäder för tillfälligt bruk till personer som på grund av rörrenovering måste flytta ut från sin egen bostad.

Vattengymnastik

I Kampens simhall ordnas vattengymnastik på svenska för veteraner en gång i veckan, tisdagar kl.12.00 – 12.30. Närmare upplysningar vardagar kl. 8.15 - 16.00 ger svenskspråkig idrottsinstruktör Mia Karvonen, tel. 09 310 87817.

 

FÖRENINGEN

Medlemmar

För närvarande har föreningen drygt 100 medlemmar som är veteraner, veterangemåler eller veteranänkor. Därtill kommer de understödande medlemmarna.        

Föreningen tar gärna emot nya medlemmar som ni säkert har i er familje- eller bekantskapskrets. Ansökan kan skickas med e-post -meddelande, som skall innehålla postadress och födelsedatum

Medlemsavgiften, Frimedlemmar

Alla veteranmedlemmar är numera helt befriade från medlemsavgift. Detta gäller även veteranänkor.

För understödande medlemmar är avgiften 20 €.  Avgiften uppbärs av förbundet och redovisas av det till föreningen. Medlemsavgiften skall därför inte betalas in på föreningens konto för donationer. 

Medlemmarnas frivilliga bidrag till hjälpverksamheten                                             

För att kunna stöda krigsveteranmedlemmar på olika sätt kan man göra frivilliga donationer till föreningen till konton, som finns nederst på sidan "Om föreningen"

Styrelsen tackar för de bidrag som inkommit!

 

Föreningens kansli

Kansliet, där verksamhetsledaren Nika Junker jobbar och där även biblioteket finns, är beläget på Bangatan 1 b A, 4 vån. Det är öppet tisdagar 15.00-17.00. Telefonnumret är 09 622 4090 eller 050 471 3455. Man kan också ringa utom kanslitid vardagar 11.00-17.00, men skall då vara beredd att möjligen tala in ärendet på telefonsvararen.

Biblioteket

Biblioteket kan besökas under kanslitid. Gör gärna ett biblioteksbesök och låna hem; det finns säkert krigshistoria som intresserar.

 

Hembesök hos veteraner

Vi har en medlem som gärna kommer och håller sällskap åt en veteran. Är du intresserad, kontakta kansliet, så förmedlar vi kontakten.

 

Nästa cirkulär 3/2019 sänds i december

 

Kallelse till höstmötet

Helsingfors Svenska Krigsveteraners höstmöte hålls måndagen 11.11. 2019 genast efter månadslunchen, ca klockan 14.00. på Restaurang Tekniska, Eriksgatan 2. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, verksamhetsplan och budget samt val av ordförande och ny styrelse.

 

 

kl 04:59 Tuesday 22 September 2020 hforskrigsveteran.webbhuset.fi