Medlemscirkulär 1/2024

Helsingfors, den 12.2.2024

Ärade Veteraner, Bästa Medlemmar,


Patent- och registerstyrelsen godkände i oktober våra nya stadgar. Vår förening är nu en
traditionsförening, med syfte att vårda och bevara traditioner och värderingar från våra krig 1939-1945 och den generation som aktivt verkade under dessa ödesår. I dagligt tal kommer vi säkert länge att tala om Helsingfors Svenska Krigsveteraner, men officiellt är det traditionsförening som gäller. På papperet är vi således redo att ta steget in i traditionstiden. Den inleds på allvar vid nästa årsskifte då Finlands Krigsveteranförbund lägger ned sin verksamhet och Traditionsförbundet Eklövet tar över till vissa delar. Hur den praktiska föreningsverksamheten skall ta sig ut framöver är ännu till vissa delar oklart. Klart är inte heller hur det svenskspråkiga traditionsarbetet kommer att vara organiserat inom det område som idag täcks av Södra Finlands Krigsveterandistrikt. Vår
förening tar i alla fall fasta på medlemskårens i höstens enkät uttryckta önskan att fortsätta i registrerad form. Uppkopplingen till Eklövet, som nog måste ses som viktig, kan vi arrangera på olika sätt. Statsmakten har hänskjutit traditionsärendena till Försvarsministeriets arbetsbord och ministeriet kommer att kommunicera via Eklövet. Det svenskspråkiga får inte försvinna i ommöbleringen.


I verksamheten fortsätter vi rätt långt i gamla fotspår: stöd till veteranerna, deras hustrur och änkor, månadsluncher, klubbträffar och exkursioner. Samtidigt är vi medvetna om behovet att kalibrera verksamheten så att nya generationer kan hitta vägen till oss. Inte så enkelt! Vi hoppas att medlemskåren ställer upp på våra begivenheter och ger styrelsen respons gällande verksamheten.
Frivilliga insatser stöter vi inte heller bort.

Med vårlig hälsning,
Johan Berghem, ordförande

"Traditionsarbetet kring våra krig 1939-45 är en väsentlig del av det finländska kulturarvet.”
(Statsrådets kanslis arbetsgrupp i mars 2023)

 

Vårens program
Månadsluncherna med program på restaurang Tekniska, Eriksgatan 2, forsätter, den andra måndagen varje månad kl. 12.00. Lunchens pris kommer att vara 21 €, för huvudrätt och kaffe. Anmälning till kansliet senast en vecka innan är önskvärd. Man kan naturligtvis komma upp enbart för att höra föredraget.

Klubbträffarna på kansliet, Bangatan 1, arrangeras den sista fredagen varje månad kl. 13.00. Rainer Kollin och Kaj Lindgren är värdar. På klubbträffen umgås vi och avnjuter en kopp kaffe med lätt tilltugg.

De färskaste uppgifterna om föreningens begivenheter och program fås i tisdagens Hufvudstadsblad på evenemangssidan, i Veteranposten, på föreningens egen hemsida, eller genom att ringa kansliet.

 

Kansliet
Kanslisten Satu Romo sköter om kansliet men har inga fasta kanslitider. Telefonsamtalen kopplas automatiskt till mobiltelefonen under vardagar kl. 10-14. E-posten läses naturligtvis.
Biblioteket som omfattar 700 verk finns på kansliet och står till medlemmarnas förfogande.
OBS!! Om det är någon av medlemmarna som önskar få cirkulär och annan information per e-post bör man meddela sin e-postadress till Satu på kansliet, kansliet@hforskrigsveteran.fi. På det sättet sparar vi på papper och postningskostnader.

kl 23:07 onsdag 17 juli 2024 hforskrigsveteran.webbhuset.fi