Medlemscirkulär 2/2020

Helsingfors, den 12.9.2020

Bästa Veteraner, Bästa Vänner

Den här våren och sommaren har varit lite annorlunda.  Föreningen har inte haft någon verksamhet sedan mars månad och Karelen resan blev ju också inhiberad.  Men livet går vidare och jag tror och hoppas att föreningens medlemmar hållit sig friska.

Styrelsen beslöt att återuppta verksamheten åtminstone till en viss grad. Vi bör ju fortfarande iakttaga försiktighet då vi träffas.

Höstens program ser ni i kalendariet.

 

Bästa hälsningar,

Erik Werner

Ordförande  

 

Aktivitetsprogram

Månadsluncherna och klubbträffarna återupptas. Kaféträffar ordnas i Brunakärr på Folkhälsanhusets café och på Drumsö Bar 52.  Som kafévärdar i Brunakärr fungerar Håkan Nylund och Björn Holmberg och på Drumsö Kaj Lindgren. Värd vid klubbträffarna är Rainer Kollin

Stödande medlemmar uppmanas att också delta i dessa tillställningar.  På det sättet visar vi vårt stöd till veteranerna. För veteranerna är evenemangen gratis, övriga betalar eventuella kostnader själv.

Under rådande omständigheter önskar vi att ni anmäler er till luncherna. Då är det enklare för restaurangen att ordna matsalen så trygg som möjligt. Anmälan till luncherna till vår nya kanslist Satu Romo 09 622 4090, vardagar kl. 11-17.

 

Kansliet

Kanslisten Satu Romo sköter om kansliet men har inga fast kanslitider på plats. Telefonsamtalen kopplas automatiskt till mobiltelefonen under vardagar kl. 11-17. E-posten läses naturligtvis.

Biblioteket som omfattar 700 verk finns på kansliet och står till medlemmarnas förfogande.

kl 03:37 Thursday 26 November 2020 hforskrigsveteran.webbhuset.fi