Medlemscirkulär 2/2023

Helsingfors, den 28.8.2023

Ärade Veteraner, Bästa Medlemmar,

Vi står inför höstterminen. Enligt verksamhetsplanen fortsätter vi med våra möten i stort sett som förr. Kaféträffarna kommer dock att upphöra, emedan deltagarna har varit för få. Jag hoppas att möjligast många medlemmar möter upp på våra möten så att vi kan hålla igång verksamheten. Vi skall alla dagligen äta lunch. Varför inte luncha med veteranerna en gång i månaden och höra ett intressant föredrag? Stick Dig in på kansliet och drick en kopp kaffe bland likasinnade på den månatliga klubbträffen. Samtidigt kan Du bekanta Dig med vårt digra bibliotek med böcker kring våra krig 1939 – 1945.

Föreningsmötet i våras beslöt att ändra föreningens stadgar så att vi övergår till att vara en traditionsförening. Stadgeändringen ligger hos Patent- och Registerstyrelsen och vi räknar med att de nya stadgarna kan tas i bruk under hösten. Oavsett stadgeändringen ligger vår första prioritet hos veteranerna, deras hustrur och änkor. Dem skall vi hjälpa och stöda så långt vi kan.

Verksamheten i en traditionsförening kommer att se annorlunda ut än den vi vant oss vid i veteransammanhang. Med detta cirkulär följer en medlemsförfrågan med frankerat svarskuvert. Vad anser Du om den fortsatta verksamheten? Var bör tyngdpunkten ligga? Genom att svara gör Du styrelsen en stor tjänst och deltar i att skapa föreningens framtid.

Med vänlig hälsning,
Johan Berghem, ordförande

 

”Traditionsarbetet kring våra krig 1939-45 är en väsentlig del av det finländska
kulturarvet.”
(Statsrådets kanslis arbetsgrupp i mars 2023)

 

Höstens program

Månadsluncherna med program på restaurang Tekniska, Eriksgatan 2, forsätter, den andramåndagen varje månad kl. 12.00. Lunchens pris kommer att vara 21 €, för huvudrätt och kaffe. Anmälning till kansliet senast en vecka innan är önskvärd. Man kan naturligtvis komma upp enbart för att höra föredraget.

Klubbträffarna på kansliet, Bangatan 1, arrangeras den sista fredagen varje månad kl. 13.00. Rainer Kollin och Kaj Lindgren är värdar. På klubbträffen umgås vi och avnjuter en kopp kaffe med lätt tilltugg.

En promenadexkursion med besök till Befolkningsskyddsmuséet ordnas i oktober.

De färskaste uppgifterna om föreningens begivenheter och program fås i tisdagens Hufvudstadsblad på evenemangssidan, i Veteranposten, på föreningens egen hemsida, eller genom att ringa kansliet.

kl 07:09 onsdag 4 oktober 2023 hforskrigsveteran.webbhuset.fi