Medlemscirkulär 1/2021

Helsingfors, den 16.12.2020

Bästa Veteraner, Bästa Vänner

De annorlunda tiderna fortsätter med begränsningar och rekommendationer. Styrelsen beslöt att fortsätta verksamheten åtminstone till en viss grad. Vi bör ju fortfarande iakttaga försiktighet då vi träffas. Vi får leva en vecka eller en månad i sänder. Vi följer med läget och arrangerar programmet enligt detta.
Ett detaljerat program för hela vintern och våren vill vi inte göra upp under dessa tider.
I januari håller vi paus med evenemangen.
Läs HBl:s evenemangssida, där vi skriver noggrannare detaljer som eventuella föreläsare vid luncherna osv.
Ett ungefärligt program för vintern och våren ser ni kalendariet som är bifogat.

Bästa hälsningar och God början på det Nya Året
Ordförande Erik Werner


Aktivitetsprogram
Månadsluncherna och klubbträffarna fortsätter. Kaféträff ordnas tillsvidare endast på Drumsö i Bar 52. Som kafévärd på Drumsö fungerar Kaj Lindgren. Kaféträffarna i Brunakärr på Folkhälsan är tillsvidare annullerade. Värd vid klubbträffarna är Rainer Kollin.
Stödande medlemmar uppmanas att också delta i dessa tillställningar. På det sättet visar vi vårt stöd till veteranerna. För veteranerna är evenemangen gratis, övriga betalar eventuella kostnader själv.
Under rådande omständigheter önskar vi att ni anmäler er till luncherna. Då är det enklare för restaurangen att ordna matsalen så trygg som möjligt. Anmälan till luncherna till vår kanslist, Satu Romo 09 622 4090 .

Kansliet
Kanslisten Satu Romo sköter om kansliet men har inga fasta kanslitider. Telefonsamtalen kopplas automatiskt till mobiltelefonen under vardagar kl. 11-17. E-posten läses naturligtvis.
Biblioteket som omfattar 700 verk finns på kansliet står till medlemmarnas förfogande

kl 16:17 söndag 26 september 2021 hforskrigsveteran.webbhuset.fi