Klicka på bilden ovan för att ladda ner ansökan i pdf-format

Skriv siffran 6 med bokstäver:
kl 01:35 Sunday 25 October 2020 hforskrigsveteran.webbhuset.fi