Verksamhetsberättelser

2020,2021,2022

 

Verksamhetsplan

2023

Föreningens verksamhet

 

Föreningens viktigaste uppgift är att med sin verksamhet hjälpa krigsveteranerna att så länge som möjligt upprätthålla sin ekonomiska och sociala trygghet, fysiska och mentala hälsa, välbefinnande samt en värdig ålderdom.  

Inom ramen av föreningens resurser ges stöd åt medlemmar i ekonomiska svårigheter. Dessa kan beviljas understöd för täckandet av kostnader som t.ex. sjukdom, glasögon smärre reparationer av bostaden o.s.v. Föreningen bekostar även fotvård åt veteranmedlemmar tre gånger per år.

Också begravningshjälp kan beviljas avlidna veteraners änkor eller änklingar.

Förutom den sociala hjälpen är rekreationsverksamheten viktig för att främja samhörigheten och välbefinnandet.  En gång i månaden, förutom juni – augusti, ordnas luncher med intressanta föredrag på Restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2. Även museer och utställningar besöks och ett par gånger per år ordnas längre dagsutfärder med buss till platser som kan tänkas intressera medlemmarna. 

På föreningens kansli ordnas klubbträffar med filmförevisning samt andliga samtal och på tre olika ställen ordnas kaféträffar en gång i månaden. Drumsö och Brunakärr. Ett digert bibliotek på kansliet står till medlemmarnas förfogande.

Information om föreningens verksamhet ges i medlemscirkulär som utkommer en gång i året samt ett kalendarium tre gånger i året. Påminnelser och nyheter på kort sikt ingår i Hufvudstadsbladets ”Föreningar och sammankomster”. 

Om du vill bli medlem i föreningen för att stöda krigsveteranverksamheten kan du kontakta verksamhetsledaren på kansliet direkt eller via formuläret här.

kl 22:46 onsdag 17 juli 2024 hforskrigsveteran.webbhuset.fi