Se även HBL Agenda;

Föreningar på måndagar

Kalendarium januari – maj 2021

 

3.2. kl. 14.00    Kafeträff, Bar 52, Drumsö

4.2. kl. 14.00    Klubbträff på Bangatan 1

8.2. kl. 12.00    Månadslunch på Rest. Tekniska, Eriksgatan 2

3.3. kl. 14.00    Kafeträff, Bar 52, Drumsö INHIBERAD!

4.3. kl. 14.00    Klubbträff, Bangatan 1

8.3. kl. 12.00    Månadslunch på Rest. Tekniska, Eriksgatan 2

7.4. kl. 14.00    Kafeträff, Bar 52, Drumsö

8.4. kl. 14.00    Klubbträff, Bangatan 1

12.4. kl. 12.00  Månadslunch på Rest. Tekniska, Eriksgatan 2

5.5. kl. 14.00    Kafeträff, Bar 52, Drumsö

6.5. kl. 14.00    Klubbträff, Bangatan 1

10.5. kl. 12.00  Månadslunch på Rest. Tekniska, Eriksgatan 2

Föredrag av fil.mag. Stefan Backlund.

”Grundandet av Finlands militära underrättelseverksamhet”.

Efter lunchen stadgeenligt vårmöte ca kl. 14.00. Se tidigare möteskallelse.

Vänligen anmäl deltagande per telefon eller e-post

Den som vill delta i mötet på distans bör meddela till kansliet@hforskrigsveteran.fi.

 

kl 14:58 söndag 26 september 2021 hforskrigsveteran.webbhuset.fi