Se även HBL Agenda;

Föreningar på måndagar

Kalendarium sept – dec 2019

 

September

4.9. kl. 14.00. Kaféträff, Bar 52, Drumsö
5.9. kl. 14.00. Klubbträff, Bangatan 1
9.9. kl. 12.00. Månadslunch, Tekniska, Eriksgatan 2. Föredragshållare Petter Lindberg –
Fjärrpatrullsoldat under kriget och spion 1952, om Lauri Solehmainen

26.9. kl.14.00. Kaféträff, Folkhälsan, Brunakärr

Oktober

2.10. kl. 14.00. Kaféträff, Bar 52, Drumsö
3.10. kl.14.00. Klubbträff, Bangatan 1
14.10. kl.12.00. Månadslunch, Tekniska, Eriksgatan 2. Föredrag av Överstelöjtnant i.a.
Ari Raunio – Orsaker till andra världskriget.
22.10. kl. 11.00. Besök på utställningen Finlands ordnar 100 år i Riksarkivet. Guidning av
specialforskaren, docent John Strömberg. Lunch på restaurang Zinnkeller. Föreningen bekostar
veteranernas, deras fruars och veteranänkornas luncher. Anmälning till kansliet senast 16.10.
31.10.kl.14.00. Kaféträff, Folkhälsan, Brunakärr

November

6.11. kl. 14.00. Kaféträff, Bar 52, Drumsö
7.11. kl.14.00. Klubbträff, Bangatan 1
11.11. kl. 12.00 Månadslunch, Tekniska, Eriksgatan 2. Föredragshållare är juristen och
släktforskaren Sebastian Jägerhorn, som skrivit en bok om sin förfader, hakkapeliten Johan
Henriksson Jägerhorn, på de tyska slagfälten under 30-åriga kriget. Boken heter
”Hårdast bland de hårda: en kavalleriofficer i fält”
11.11. kl 14.30, eller direkt efter lunchen, föreningens HÖSTMÖTE, med stadgeenliga ärenden
28.11. kl.14.00. Kaféträff, Folkhälsan, Brunakärr
30.11. 80 år sedan vinterkriget började. Information om minnesstunden kommer senare.

December

1.12. kl. 14.30. Start från Mannerheim-statyn med hyrd buss till Täkter, för att se pjäsen om Mauno
Koivisto. Föreställningen börjar klockan 16.00. Understödande medlemmar och vänner betalar
biljettens pris 35,00 €. Anmälning till kansliet senast 13.11.
4.12. kl. 14.00. Kaféträff, Bar 52, Drumsö
5.12. kl.14.00. Klubbträff, Bangatan 1
6.12. kl 12.00. Traditionell självständighetsdags gudstjänst i Johanneskyrkan. Därefter
busstransport för uppvaktning vid hjältegravarna på Drumsö.
9.12. kl 12.00. Månadslunch, Tekniska, Eriksgatan 2. Föredragshållare är journalisten och författaren Marcus Rosenlund som talar om väder som förändrade världen, och sin bok med samma namn.
19.12. 15.00-17.00. Julglögg för alla medlemmar, Gullkronahuset i Brunakärr, Café Blanka, Mannerheimvägen 95. Anmälan till kansliet senast 17.12.


Föreningens kansli (Nika Junker) är öppet tisdagar och onsdagar 15.00-17.00, men man kan ringa vardagar 11.00-17.00, tel (09) 622 40 90. Om Nika inte svarar, kan man lämna
meddelande på svararen. Kansliet nås också på e-post kansliet(at)hforskrigsveteran.fi.
För evenemang som kräver förhandsanmälan, görs anmälan till kansliet. Se ovan.
Från biblioteket på kansliet kan man låna böcker. Bland de ca 800 verken finns böcker om våra senaste krig, memoarer och krigsskildringar.

kl 03:24 Tuesday 22 September 2020 hforskrigsveteran.webbhuset.fi