Se även HBL Agenda;

Föreningar på måndagar

Kalendarium okt – dec 2020

 

Oktober

1.10. kl. 14.00       Klubbträff, Bangatan 1

7.10. kl. 14.00       Kaféträff; Bar 52, Drumsö

12.10 kl. 12.00      Månadslunch på Tekniska, Eriksgatan 2. Ordförande har ordet

29.10.kl. 14.00      Kaféträff, Folkhälsan, Brunakärr, ingång från B-dörren

November

4.11.kl. 14.00        Kaféträff, Bar 52, Drumsö

5.11.kl. 14.00        Klubbträff, Bangatan 1

9.11.kl. 12.00        Månadslunch på Tekniska, Eriksgatan 2, föredrag av Marcus Rantala, medlem av Helsingfors stadsfullmäktige. Senaste nytt om Helsingfors. Efter lunchen Höstmöte ca 14.30

26.11.kl. 14.00      Kaféträff, Folkhälsan, Brunakärr, ingång från B-dörren

December

2.12.kl. 14.00        Kaféträff, Bar 52, Drumsö

3.12.kl. 14.00        Klubbträff, Bangatan 1

6.12. kl. 12.00       Gudstjänst i Johanneskyrkan och kransnedläggning vid Drumsö hjältegravar

14.12 12.00           Månadslunch på Tekniska, Eriksgatan 2, föredrag av Kommendör Kalevi Wikström, Sveriges försvarsattaché, berättar om det svenska försvaret

17.12 kl. 14.00      Kaféträff, Folkhälsan, Brunakärr, ingång från B-dörren

                                                                                                            

kl 02:31 Thursday 26 November 2020 hforskrigsveteran.webbhuset.fi