Se även HBL Agenda;

Föreningar på tisdagar

Kalendarium för våren 2024

 

MARS
11.3 kl.12.00 Månadslunch på Restaurang Tekniska Salar, Eriksgatan 2
                     Föredrag av konteramiral ia Juha Vauhkonen
                     Efter lunchen föreningens årsmöte, ca kl. 14
22.3 kl. 13.00 Klubbträff på kansliet, Bangatan 1
 

APRIL
8.4 kl. 12.00 Månadslunch på Restaurang Tekniska Salar, Eriksgatan 2
                    Föredrag av Norges försvarsattaché, överste Andreas Tidemann Øeygarden
26.4 kl. 13.00 Klubbträff på kansliet, Bangatan 1

 

MAJ
13.5 kl.12.00 Månadslunch på Restaurang Tekniska Salar, Eriksgatan 2
                      Föredragshållare meddelas senare
17.5 kl. 18.00 Mannerheimmiddag, i samråd med Frihetskrigets Södra
                      Traditionsförening r.f. samt Nylands brigads Gille r.f. Helsingforsavdelning
                      Svenska Klubben, Mauritzgatan 6
31.5 kl. 13.00 Klubbträff på kansliet, Bangatan 1
 

AUGUSTI
12.-14.8 Sommarexkursion till Österbotten
              Arrangeras av Frihetskrigets Södra Traditionsförening r.f.


Vi ber er vänligen att anmäla om deltagande i luncherna i förväg till kansliet, så att restaurangen får veta om deltagarantal och eventuella allergier eller specialdieter som bör beaktas. Det går också att enbart ta del av föredragen i samband med månadsluncherna.

kl 15:57 torsdag 13 juni 2024 hforskrigsveteran.webbhuset.fi