Se även HBL Agenda;

Föreningar på tisdagar

Kalendarium vintern och våren 2023

 

FEBRUARI
13.2 kl.12.00 Månadslunch på Restaurang Tekniska Salar, Eriksgatan 2
Föredrag av överstelöjtnant i a Ari Raunio. Om kriget i Lappland 1944-45
23.2 kl.14.00 Kaféträff i Brunakärr (Folkhälsans Servicehus), Mannerheimvägen 97


MARS
3.3 kl. 13.00 Klubbträff, Bangatan 1
13.3 kl. 12.00 Månadslunch på Restaurang Tekniska Salar, Eriksgatan 2
Föredrag av generalmajor i a Pekka Toveri Om läget i Ukraina
OBS! Efter lunchen föreningens årsmöte
30.3 kl. 14.00 Kaféträff i Brunakärr (Folkhälsan)


APRIL
7.4 kl.13.00 Klubbträff. Bangatan 1
11.4 kl.12 00 (OBS! TISDAG) Månadslunch på Restaurang Tekniska Salar, Eriksgatan 2
Föredrag av specialforskare Ilmari Käihkö Om hur kriget utvecklas i Ukraina
27.4 kl 14.00 Kaféträff i Brunakärr (Folkhälsans Servicehus), Mannerheimvägen 97


MAJ
5.5 kl. 13.00 Klubbträff, Bangatan 1
8.5 kl. 13.00 Månadslunch på Restaurang Tekniska Salar, Eriksgatan 2
Föredrag av Överste i a Anders Gardberg Om Saabs vapentillverkning
25.5 kl. 14.00 Kaféträff i Brunakärr (Folkhälsans Servicehus), Mannerheimvägen 97

 

Vi ber er vänligen att anmäla om deltagande i luncherna till kansliet, så att restaurangen får veta om deltagarantal och eventuella allergier eller specialdieter som bör beaktas. Det går också att enbart ta del av föredragen i samband med månadsluncherna.

kl 03:27 fredag 9 juni 2023 hforskrigsveteran.webbhuset.fi