Fotvård

Fotvården fortsätter som tidigare.
Föreningen stöder veteran- och anhörigmedlemmars (veteranänkor) fotvård som förut, upp till 5 gånger/år, eller mera enligt behov och överenskommelse. Har du fått fotvård via föreningen förr, behöver du inte längre anmäla dig till kansliet. Endast om du inte haft fotvård betald av föreningen, skall du ta kontakt med kansliet först, eller be fotvårdaren ta kontakt med kansliet, för att komma överens om fakturering.

Städtjänst

Föreningen beviljar understöd för städtjänster åt veteran- och anhörigmedlemmar (veteranänkor). Summan per månad är 45 € (inkl. MOMS, om det finns sådan), och utbetalas till städfirman mot faktura. Överstigande del betalas av beställaren själv.

Ansökan om understöd

Om du själv behöver eller känner till någon som behöver ekonomiskt understöd, kan du kontakta föreningens kansli och fylla i en ansökan.

Stadens stöd till veteranerna

Helsingfors veteranombudsman svarar på frågor om stadens tjänster och understöd. Tel. under tjänstetid 09 31050513, eller e-post veteraaniasiamies@hel.fi. Stadens hemtjänster för veteraner kan även efterfrågas per telefon, 09 31075637, må-tors kl. 9-12.

kl 23:17 onsdag 17 juli 2024 hforskrigsveteran.webbhuset.fi