Information från omsorgsutskottet

 

Fotvården
Fortsätter som tidigare enligt senaste cirkulär 1/2020.
Föreningen stöder veteranernas och veteranänkornas fotvård som förut, upp till 5 gånger/år. Har du fått fotvård via föreningen förr, behöver du inte längre anmäla dig till kansliet. Endast om du inte haft fotvård betald av föreningen, skall du ta kontakt med kansliet först.
Fotvård ges t.ex. av Marika Nyström vid Annegatan 31-33, tel. 694 4146 och Malla Syrjänen i Servicehuset på Drumsö (alldeles vid bron), Norrsvängen 9, tel. 040-719 9086. (Notera att dessa pedikyrister är finskspråkiga).
Om en veteran har svårt att röra sig utomhus, kan fotvård beställas hem, och föreningen står för kostnaderna som ovan. Också annan fotvårdare än de ovannämnda kan komma i fråga. Be i så fall fotvårdaren ta kontakt med kansliet.

Städtjänsten
Föreningen beviljar understöd för städtjänster åt veteraner och veteranänkor. Summan per månad är 45 € (inkl. MOMS, om det finns sådan), och utbetalas till städfirman mot faktura. Överstigande del betalas av beställaren själv.

Ansökan om understöd
Om du själv behöver eller känner till någon som behöver ekonomiskt understöd, kan du alltid kontakta föreningens omsorgsutskott.

Stadens stöd till veteranerna
Helsingfors veteranombudsman Leila Kytölä svarar på frågor om stadens tjänster och understöd. Tfn under tjänstetid 09 31050513 eller e-post leila.kytola@hel.fi

kl 12:24 måndag 6 februari 2023 hforskrigsveteran.webbhuset.fi