Information från omsorgsutskottet

 

Fotvård
Föreningen stöder veteranernas fotvård som förut. Du ska först kontakta kansliet, och
därefter boka tid hos pedikyristen. Sammanlagt står föreningen för fyra besök, två på
våren och två på hösten.
Fotvård ges t.ex. av Marika Nyström vid Annegatan 31-33, tel. 694 4146 och Malla
Syrjänen i Servicehuset på Drumsö (alldeles vid bron), Norrsvängen 9, tel. 040-719
9086. (Notera att dessa pedikyrister är finskspråkiga).
Om en veteran har svårt att röra sig utomhus, eller helt är bunden till sängen, kan a
fotvård beställas hem, och föreningen står för kostnaderna som ovan. Också annan
fotvårdare än de ovannämnda kan komma i fråga. Be i så fall fotvårdaren ta kontakt
med kansliet.


Städtjänst
Styrelsen erbjuder understöd för städtjänster åt veteraner och veteranänkor. Vi har ett
avtal med firman ViLucLin, som erbjuder städning på svenska. Man meddelar
kansliet om sitt intresse, men beställer själv tid, tel. 040-411 1042. Städfirman
fakturerar föreningen med 30 €/månad, och veteranen betalar själv resten. Också
annan städfirma kan komma i fråga, men föreningen behöver alltid en faktura för
beloppet. Detta är ett försök, som gäller t.o.m. 31.5.2019.


Ansökan om understöd
En av föreningens huvuduppgifter är att hjälpa de krigsveteranmedlemmar som har
det svårt ekonomiskt t.ex. på grund av sjukdom eller annan orsak. I mån av möjlighet
försöker föreningen stöda sådana personer, men den största svårigheten ligger i det
faktum, att det i en stor stad är svårt att veta vem som är i behov av stöd.
Om du själv behöver ekonomiskt stöd, eller känner till någon som har svårigheter,
tveka inte att kontakta föreningens omsorgsutskott. Understöd kan även ges för
närvård. Det går bra att även ansöka om bidrag som relateras till boende. Det kan
gälla bidrag till hyra eller stöd för boende eller smärre renoveringar som underlättar
boende hemma. Blankett för ansökan skickas från kansliet.


Kommunernas stöd till veteranerna
Föreningens verksamhetsområde är Helsingfors, och här följer kort en beskrivning
vad staden erbjuder veteranerna. Kontrollera vad din hemkommun har för service, om
du inte är helsingforsare.
Helsingfors stad skickar ut sin serviceguide för 2019 inom februari. Där informerar
man om hur veteranerna kan erhålla gratis hjälp av staden. Blanketter för ansökning
om t.ex. rehabilitering kommer att finnas i serviceguiden.
Veteranerna har hittills erhållit bistånd som stöder hemmaboende, och bl.a. följande
tjänster kan ingå:
● städning ● fönstertvätt ● lunchsedlar ● Menumat-måltidsservice ● tvättservice ●
snö- och gårdsarbeten ● färdtjänst ● fotvård ● stödd rehabilitering i hemmet.
Förutom ovannämnda tjänster är det utifrån en personlig bedömning också möjligt att
få någon annan service som stöder hemmaboende. Av ansökans alternativ kan
veteranen få hemservice för en bestämd summa. År 2018 var maximibeloppet
sammanlagt 3 000 euro.
Helsingfors veteranombudsman Leila Kytölä svarar på frågor under tjänstetid,
leila.kytola@hel.fi, tfn 09 310 50513.


Understöd för reparation av bostad
Veteraner och deras änkor kan få understöd för reparation eller ändringar av
bostaden. Ytterligare information: Reparationsrådgivning, Centralförbundet för de
gamlas väl, tfn 050 913 1452, ARA:s kundservice för reparationsbidrag, tfn 029 525
0818.


Tillfälligt boende till exempel under rörrenovering
Bl.a. Rävvägens servicehus, tfn 020 752 8441, Helykoti i Kvarnbäcken, tfn 09 3424
1401, Helanderkodit, tfn 0400 341 306, Onnitalo, tfn 044 5307 036 och
Kiinteistöharmonia, Kullatorpsvägen 19 tfn 020 752 8441 hyr ut bostäder för
tillfälligt bruk till personer som på grund av rörrenovering måste flytta ut från sin
egen bostad.


Vattengymnastik
I Kampens simhall ordnas vattengymnastik på svenska för veteraner en gång i
veckan, tisdagar kl.12.00 – 12.30. Närmare upplysningar vardagar kl. 8.15 - 16.00 ger
svenskspråkig idrottsinstruktör Mia Karvonen, tel. 09 310 87817.

kl 05:14 Tuesday 22 September 2020 hforskrigsveteran.webbhuset.fi