Information från omsorgsutskottet

 

Fotvård
Fotvården fortsätter som tidigare.
Föreningen stöder veteran- och anhörigmedlemmars (veteranänkor) fotvård som förut, upp till 5 gånger/år. Har du fått fotvård via föreningen förr, behöver du inte längre anmäla dig till kansliet.
Endast om du inte haft fotvård betald av föreningen, skall du ta kontakt med kansliet först, eller be fotvårdaren ta kontakt med kansliet, för att komma överens om fakturering.
Om en veteran har svårt att röra sig utomhus, kan fotvård beställas hem, och föreningen står för kostnaderna som ovan.


Städtjänst
Föreningen beviljar understöd för städtjänster åt veteran- och anhörigmedlemmar (veteranänkor).
Summan per månad är 45 € (inkl. MOMS, om det finns sådan), och utbetalas till städfirman mot faktura. Överstigande del betalas av beställaren själv.


Ansökan om understöd
Om du själv behöver eller känner till någon som behöver ekonomiskt understöd, kan du kontakta föreningens kansli och fylla i en ansökan.


Stadens stöd till veteranerna
Helsingfors veteranombudsman Leila Kytölä svarar på frågor om stadens tjänster och understöd.
Tel. under tjänstetid 09 31050513 eller e-post leila.kytola@hel.fi.

kl 05:10 fredag 9 juni 2023 hforskrigsveteran.webbhuset.fi