Föreningen

Traditionsföreningen Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. 

Bangatan 1 b  A 6,
00120 Helsingfors
Telefon: 09 622 4090 eller 050 471 3455

e-post: kansliet (at) hforskrigsveteran.fi 

Kansliet är öppet enligt överenskommelse, men nås per telefon vardagar 11-17.

 

Föreningens syfte

Föreningen syfte är att såsom en lokal medlemsförening i Finlands Krigsveteranförbund r.f. och Södra Finlands Krigsveterandistrikt r.f. på sitt verksamhetsområde följa med och  ta initiativ till utvecklandet av den allmänna verksamhet i samhället som syftar till att ge veteranerna från Finlands krig 1939-1945 och dem närstående ekonomisk och social trygghet, fysisk och mental hälsa, välbefinnande samt en värdig ålderdom. Inom sin medlemskår skall föreningen konkret verka för förverkligandet av dess mål och arbete för samhörighet och fosterländs anda. 

Vidare skall föreningen vårda och bevara veterantraditionen
 

Medlemskåren

Helsingfors Svenska Krigsveteraner har verkat sedan 1967. Med krigsveteran avses i stadgarna person som blivit inkallad till tjänstgöring, förordnad härtill eller frivilligt deltagit i Finlands krig under åren 1939-1945

Medlemskåren består numera av 85 medlemmar som är veteraner, gemål eller änkor. Föreningen tar emot understödande medlemmar, som kan delta i verksamheten.

Föreningens styrelse och funktionärer 2023

Styrelse
Ordförande            Johan Berghem
I viceordförande     Dick Lundell
II viceordförande    Yrjö-Pekka Rautalahti
Skattmästare          Fredrik Palmén
Viceskattmästare    Axel Idström
Sekreterare            Markus Liesalho
Hedersfanbärare    Rainer Kollin
Ledamöter              Lars Carlberg, Erik Werner

Kanslist                  Satu Romo

Funktionärer

Biblioteksutskottet    Lars Carlberg, Rainer Kollin, Mikael Westerback

Bokförare                 Hans Öhberg
Traditionsansvarig   Johan Berghem
Klubbträffvärd          Rainer Kollin
Kafévärdar               Håkan Nylund, Kaj Lindgren (Folkhälsan)

I fanbärare, datakonsult    Kristian Hamström
II fanbärare                        Fredrik Palmén, Axel Idström

Verksamhetsgranskare      Mimi Wiik, Nika Junker

Suppleanter                       Ann Vuorinen, Björn Holmberg

 

Kontonummer

Aktia 405524-577393 IBAN FI91 4055 2450 0773 93 HELSFIHH

 

kl 22:27 onsdag 17 juli 2024 hforskrigsveteran.webbhuset.fi