Föreningen

Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. 

Bangatan 1 b  A 6,
00120 Helsingfors
Telefon: 09 622 4090 eller 050 471 3455

e-post: kansliet (at) hforskrigsveteran.fi 

Kansliet är öppet tisdag 15-17, men nås per telefon vardagar 11-17.

 

Föreningens syfte

Föreningen syfte är att såsom en lokal medlemsförening i Finlands Krigsveteranförbund r.f. och Södra Finlands Krigsveterandistrikt r.f. på sitt verksamhetsområde följa med och  ta initiativ till utvecklandet av den allmänna verksamhet i samhället som syftar till att ge veteranerna från Finlands krig 1939-1945 och dem närstående ekonomisk och social trygghet, fysisk och mental hälsa, välbefinnande samt en värdig ålderdom. Inom sin medlemskår skall föreningen konkret verka för förverkligandet av dess mål och arbete för samhörighet och fosterländs anda. 

Vidare skall föreningen vårda och bevara veterantraditionen
 

Medlemskåren

Helsingfors Svenska Krigsveteraner har verkat sedan 1967. Med krigsveteran avses i stadgarna person som blivit inkallad till tjänstgöring, förordnad härtill eller frivilligt deltagit i Finlands krig under åren 1939-1945

Föreningen hade 1.1.2019 drygt 100 medlemmar, som antingen är veteraner, deras gemål eller krigsänkor. Föreningen tar emot understödande medlemmar, som kan delta i verksamheten.

Föreningens styrelse och funktionärer 2019

Styrelse
Ordförande                                                       Erik Werner

I viceordförande                                               Carl-Johan Hindsberg

II viceordförande                                              Markus Liesalho

Sekreterare                                                       Johan Berghem

Skattmästare                                                     Mikael Westerback                               

Biblioteksansvarig                                            Mikael Westerback

Hedersfanbärare                                                Rainer Kollin

Exkursions- och reseansvarig                           Håkan Nylund

Traditionsansvarig                                            Johan Berghem

Ledamöter                                                        Pia-Maria Lindén-Linna

                                                                          Dick Lundell

                                                                          Ari Raunio

 

Verksamhetsledare                                        Nika Junker

                                                         

Funktionärer                              

Biblioteksutskottet                                          Westerback, Kollin, Lars Carlberg  

Bokförare                                                         Hans Öhberg

Klubbträffar                                                      Kollin, Lindgren

 

Värdar vid kaféträffar

BAR 52, Drumsö                                             Kaj Lindgren

Folkhälsan, Brunakärr                                     Håkan  Nylund/Björn Holmberg

 

I fanbärare, datakonsult                                   Kristian Hamström

II fanbärare                                                       Vakant

 

Verksamhetsgranskare

Mimi Wiik

Björn Holmberg

Suppleanter:

Reijo Nurmio

Yrjö-Pekka Rautalahti

 

 

Kontonummer

Aktia 405524-577393 IBAN FI91 4055 2450 0773 93 HELSFIHH

Nordea 240021-8000 IBAN FI74 2400 2100 0080 00 NDEAFIHH

 

kl 07:15 onsdag 29 januari 2020 hforskrigsveteran.webbhuset.fi