Föreningen

Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. 

Bangatan 1 b  A 6,
00120 Helsingfors
Telefon: 09 622 4090 eller 050 471 3455

e-post: kansliet (at) hforskrigsveteran.fi 

Kansliet är öppet enligt överenskommelse, men nås per telefon vardagar 11-17.

 

Föreningens syfte

Föreningen syfte är att såsom en lokal medlemsförening i Finlands Krigsveteranförbund r.f. och Södra Finlands Krigsveterandistrikt r.f. på sitt verksamhetsområde följa med och  ta initiativ till utvecklandet av den allmänna verksamhet i samhället som syftar till att ge veteranerna från Finlands krig 1939-1945 och dem närstående ekonomisk och social trygghet, fysisk och mental hälsa, välbefinnande samt en värdig ålderdom. Inom sin medlemskår skall föreningen konkret verka för förverkligandet av dess mål och arbete för samhörighet och fosterländs anda. 

Vidare skall föreningen vårda och bevara veterantraditionen
 

Medlemskåren

Helsingfors Svenska Krigsveteraner har verkat sedan 1967. Med krigsveteran avses i stadgarna person som blivit inkallad till tjänstgöring, förordnad härtill eller frivilligt deltagit i Finlands krig under åren 1939-1945

Medlemskåren består numera av 85 medlemmar som är veteraner, gemål eller änkor. Föreningen tar emot understödande medlemmar, som kan delta i verksamheten.

Föreningens styrelse och funktionärer

Styrelse

Ordförande                                                       Erik Werner

I viceordförande                                               Carl-Johan Hindsberg

II viceordförande                                              Markus Liesalho

Skattmästare                                                      Fredrik Palmén

Viceskattmästare                                               Axel Idström

Sekreterare                                                        Johan Berghem   

Hedersfanbärare                                                Rainer Kollin

Ledamöter                                                         Lars Carlberg

                                                                          Dick Lundell

                                                                          Håkan Nylund

                                                                          Yrjö-Pekka Rautalahti

 

Kanslist                                                             Satu Romo

                                                                      

Funktionärer                              

Biblioteksutskottet                                           Lars Carlberg, Rainer Kollin, Mikael Westerback 

Bokförare                                                         Hans Öhberg

Traditionsansvarig                                            Johan Berghem

Klubbträffar                                                      Rainer Kollin

 

Värdar vid kaféträffar

BAR 52, Drumsö                                             Kaj Lindgren

Folkhälsan, Brunakärr                                     Håkan Nylund

 

I fanbärare. datakonsult                                   Kristian Hamström

II fanbärare                                                       Axel Idström / Fredrik Palmén

 

Verksamhetsgranskare

Mimi Wiik

Nika Junker

Suppleanter:

Ann Vuorinen

Björn Holmberg

 

Kontonummer

Aktia 405524-577393 IBAN FI91 4055 2450 0773 93 HELSFIHH

 

kl 18:09 tisdag 28 mars 2023 hforskrigsveteran.webbhuset.fi