Månadslunch på Måndag 14.11. kl. 12:00 med föredrag av Carl-Fredrik Geust: "Kameran som vapen". Välkomna!

kl 11:15 måndag 6 februari 2023 hforskrigsveteran.webbhuset.fi