OBS!: Vårmötet uppskjutet tillsvidare, hålls alltså inte den 8.3. Likaså är kafeträffen den 3.3 inhiberad.

kl 14:46 Sunday 28 February 2021 hforskrigsveteran.webbhuset.fi