OBS!: Vårmötet uppskjutet tillsvidare, hålls alltså inte den 8.3. Likaså är kafeträffen den 3.3 inhiberad.

kl 07:05 Tuesday 13 April 2021 hforskrigsveteran.webbhuset.fi