Hemsidan uppdaterad med verksamhetsplan för 2023 samt tidigare års verksamhetsberättelser, under fliken "Verksamhet". 25.3.2023.
kl 03:57 fredag 9 juni 2023 hforskrigsveteran.webbhuset.fi