Kallelse till höstmöte

Medlemmarna i Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. sammankallas till stadgeenligt höstmöte på Restaurang Tekniska, Eriksgatan 2 i Helsingfors måndagen den 9 november ca kl. 14, efter lunchen. Vid mötet behandlas de i stadgarna § 11 nämnda ärenden samt av medlem eventuellt till behandling anmält extra ärende. Medlem som önskar få sådant ärende till behandling skall anmäla om det skriftligen till föreningens styrelse eller dess ordförande minst en vecka före mötet.

kl 02:52 Thursday 26 November 2020 hforskrigsveteran.webbhuset.fi